GARANTI MED SAMMANSTÄLLNING OCH GRUNDLÄGGANDE RETUR BESTÄMMELSER

Garanti sammanställning

Denna garanti sammanställning gäller för inköparen av Ismaskinspecialisten produkter. Garanti inklusive reservdelar och arbetstid, förutom där det noterats.

Ismagasin

 • Förrådets exteriör, inklusive toppaneler, och is förrådets interiörs inre ska vara fria från korrosion före användandet av produkten.
 • Dörrluckor, inspektionsfönster, is-förråd och alla integrerade komponenter är täckta mot defekt i material och utförande för två (2) år från och med datum för installationstiden. Installationsdatumet ska inte överträda 90 dagar från leveransdatumet.
 • Istransport system, rullvagn, skopa, spade, skrapa och skyffel eller andra tillbehör är täckta mot defekt i material eller utförande för två (2) år från och med datum för installationstiden. Installationsdatumet ska inte överträda 90 dagar från leveransdatumet.

Isförpackningsmagasin

 • Is förpacknings magasin omfattar defekt i material eller utförande för två (2) år från datumet av installationen. Installationsdatumet ska inte överträda 90 dagar från leveransdatumet.

Is och vatten dispenser

 • Is och vattendispenser och ismaskiner är täckta mot defekt i material och utförande för två (2) år från och med datum för installation. Installationsdatumet ska inte överträda 90 dagar från leveransdatumet.
 • Kompressor omfattas för ytterligare två (2) år, exklusive arbetskostnader.

Ismaskiner

 • Ismaskiner är täckta mot defekt i material och utförande för två (2) år från och med datum för installation. Installationsdatumet ska inte överträda 90 dagar från leveransdatumet.
 • Kompressor omfattas för ytterligare två (2) år, exklusive arbetskostnader.

Garanti bestämmelser

 • För alla garanti bestämmelser, villkor och uteslutning se Garanti bestämmelser tillgängliga på Ismaskinspecialisten  hemsida hoshizaki.se under kund support sidan.

Retur bestämmelser

Ismaskinspecialisten produkter för retur med kredit enligt följande bestämmelser.

 1. Utrustningen är ny och oanvänd i original förpackning.
 2. En retur fullmakt med nummer/siffra har lämnats av kundservice inom 30 dagar efter leveranstid.
 3. Ismaskinspecialisten mottar produkten hos lager i Härslöv – Landskrona; inom 30 dagar efter utfärdande och erhållande av returfullmakts nummer/siffran.
 4. Produkten är ny och återlämnas med fabriks original emballage. Om emballaget är skadad eller saknas kommer Ismaskinspecialisten att på kunds bekostnad tillhandahålla nytt emballage.

OBS: Returnerings kostnader är kundens ansvar. Om produkten är returnerad och skadad på grund av otillbörlig emballage eller förpackning, kommer Ismaskinspecialisten inte att hållas ansvarig för detta.
Kredit erhålls efter:

Utrustningen/produkten är inspekterad av Ismaskinspecialisten och anses lämplig för återlämnande till lager.

OBS: En 15 % återlämnings avgift för åter till lager, dras från kreditfakturan. Om kostnaden för återlämnande till lager är utöver 15 %, kommer den faktiska kostnaden att belastas