Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi uthyrning och leasing. Vi erbjuder självfallet hjälp med såväl transport som installation. Nedan hittar du mer information kring våra lösningar för leasing och hyra

Kontakta oss på Ismaskinspecialisten för en offert på era specifika önskemål med Wasa Kredit uthyrning eller leasing.

LEASING

VAD ÄR LEASING?

Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet medan ni nyttjar det. Efter leasingtidens slut får ni ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 10 procent av finansierat belopp vid tre års leasing.

VAD KAN LEASAS?

I princip kan du leasa alla produkter i vårt sortiment som räknas som lös egendom och som går att skriva av.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA LEASING?

Med leasing frigörs företagets eget kapital. Du kan välja den utrustning du vill ha, vi leasar ut den till dig och du har full nyttjanderätt medan Wasa Kredit äger objektet.

FÖRDELAR MED LEASING FÖR DIG SOM ÄR KUND

  • Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad, vilket innebär minskad skatt.
  • Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
  • Leasing fördelar kostnaderna över tiden.
  • Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

HYRKÖP

VAD ÄR HYRKÖP?

Ett hyrköp är en variant av leasing men utan något restvärde. Wasa Kredit köper utrustningen av Ismaskinspecialisten och hyr sedan ut utrustningen till dig.

Efter hyrestidens slut övergår ägandet till dig som kund utan att något restvärde skall betalas. Å andra sidan är månadskostnaden något högre än vid leasing. Precis som för alla hyresavtal finns en uppsägningstid som måste iakttas, denna är för våra avtal genom Wasa Kredit 3 månader.

VAD KAN HYRKÖPAS?

Du kan hyra lös egendom. Med lös egendom menas objekt som inte ingår i en fastighet eller är en del av annan utrustning.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA ATT HYRKÖPA?

Med hyra kan du fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en bra bas för nya framtida investeringar. Eftersom hyra inte binder upp företagets egna kapital låser du som företagare inte upp ditt kreditutrymme. Hyran är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

FÖRDELAR MED HYRKÖP FÖR DIG SOM ÄR KUND

  • Hela hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad.
  • Hyran är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Du behåller likviditeten och binder inte kapital.
  • Du fördelar kostnaderna över tiden.
  • Du kan finansiera upp till 100 procent av ett objekt.

FINANSIERING

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra eller leasing. Gällande finansieringslösningar samarbetar vi med Wasa Kredit AB.

Inköpspris exkl. moms Leasingavgift per månad
10 000 kr 306 kr
20 000 kr 613 kr
30 000 kr 909 kr
50 000 kr 1502 kr
75 000 kr 2298 kr
100 000 kr 3064 kr
125 000 kr 3830 kr
150 000 kr 4596 kr
200 000 kr 6128 kr
250 000 kr 7660 kr
300 000 kr 9192 kr

Ovanstående exempel avser leasing 36 månader med 5 % av inköpspris som restvärde. Samtliga priser är exkl. moms. Uppläggningsavgift f.n. 350 kr och faktureringsavgift 45 kr.